top of page

טיפול קוגניטיבי  התנהגותי

CBT- טיפול קוגניטיבי-התנהגותי- טיפול פסיכולוגי הכולל בדרך כלל מאמצים לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות כאשר הפסיכולוג והמטופל עובדים יחד כדי להוציא אל הפועל תוכנית עבודה מוסכמת שאת יעדיה קבע המטופל. ישנן מספר גישות תחת  אשכול הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ביניהן גישות  הגל השלישי דוגמת מיינדפולנס, סכמה תרפיה ACT ואחרות נוספות. 

shutterstock_1105605224_edited.jpg
bottom of page