top of page

טיפול במשחק והדרכת הורים

Distanced Couple

שיתוף פעולה הורי במהלך הטיפול של ילדם חשוב ביותר למען הצלחת הטיפול הפסיכולוגי, זאת מכיוון שהם מהווים את גורם המפתח לשינוי לאור העובדה כי הם מהווים את הגורם המשפיע ביותר עבור התפתחותם הנפשית של ילדם. על אף שהמרחב הטיפולי קריטי גם לילדים המטופלים, חשוב לא פחות ליצור מרחב להתבוננות ועובדה משותפת עם ההורים במסגרת הדרכת הורים

Father and Son Playing

ילדים מתקשרים באופן אינטואיטיבי עם בני גילם והסובבים אותם באמצעות משחק על בסיס יומיומי, טיפול במשחק מאפשר דרך לילדים להביע את מחשבותיהם ורגשותיהם תוך שהם מצליחים לייצר שיח משמעותי ועמוק דרך דמויות ומשחקים  מגוונים

bottom of page