top of page

טיפול פסיכודינמי

טיפול פסיכודינמי הוא טיפול מעמיק המבוסס על עקרונות הטיפול הפסיכואנליטי. מטרתו העיקרית היא לחשוף את התוכן הלא מודע בנפשו של המטופל ולהקל על המתח הנפשי. פסיכותרפיה פסיכודינמית נשענת על הקשר הבין אישי בין מטופל למטפל.

Counseling
bottom of page